בס"ד

venerdì, Giugno 21, 2024
spot_img

Talmud

Rav A. Somekh – Talmud Bava Metzia 03

Rav A. Somekh – Talmud Bava Metzia 01

Rav A. Somekh – Talmud Bava Metzia 05

Rav A. Somekh – Talmud Bava Metzia 06

Rav E.S. Di Martino – Talmud Berakhot 02

Rav E.S. Di Martino – Talmud Berakhot 03

Rav E.S. Di Martino – Talmud Berakhot 01

Rav E.S. Di Martino – Talmud Berakhot 04

Rav A. Somekh – Talmud Betza 01

Rav A. Somekh – Talmud Betza 02

Rav A. Somekh – Talmud Betza 03

Rav A. Somekh – Talmud Betza 04

L. Shaikevitz – FB Talmud Eruvin 29

L. Shaikevitz – FB Talmud Eruvin 30

Rav A. Arbib – Talmud Ketubbot 01

Rav A. Arbib – Talmud Ketubbot 02

Rav A. Arbib – Talmud Ketubbot 03

Rav A. Arbib – Talmud Ketubbot 04

Rav A. Somekh – Talmud Kiddushin 01

Rav A. Somekh – Talmud Kiddushin 02

Rav A. Somekh – Talmud Kiddushin 03

Rav A. Somekh – Talmud Kiddushin 04

Rav A. Arbib – Talmud Makkot 01

Rav A. Arbib – Talmud Makkot 02

Rav A. Arbib – Talmud Makkot 03

Rav A. Arbib – Talmud Makkot 04

Rav A. Arbib – Talmud Meghilla 01

Rav A. Arbib – Talmud Meghilla 02

Rav A. Arbib – Talmud Meghilla 03

Rav A. Arbib – Talmud Meghilla 04

Rav Y. Simantov – FB Mishna Moed Katan 01

Rav Y. Simantov – FB Moed Katan 02

Rav Y. Simantov – FB Moed Katan 03

Rav Y. Simantov – FB Moed Katan 04

Rav A. Di Porto – Mishnà Pesachìm 02

Rav A. Di Porto – Mishnà Pesachìm 03

Rav A. Di Porto – Mishnà Pesachìm 04

Rav A. Di Porto – Talmud Rosh haShana 01

Rav A. Di Porto – Talmud Rosh haShana 02

Rav A. Di Porto – Talmud Rosh haShana 03

Rav A. Di Porto – Talmud Rosh haShana 04

Rav E. Richetti – Mishnà Sanhedrin 13

Rav E. Richetti – Mishnà Sanhedrin 14

Rav E. Richetti – Mishnà Sanhedrin 15

Rav E. Richetti – Mishnà Sanhedrin 18

L. Shaikevitz – FB Daf Yomi 07 B

L. Shaikevitz – FB Daf Yomi 07 A

L. Shaikevitz – FB Daf Yomi 08 TB Shabbat 14a-b

L. Shaikevitz – FB Daf Yomi Shabbat 16a-b