בס"ד

domenica, Marzo 7, 2021

Sefer Shemot - Esodo

Clicca sul nome della parashà per saltare alle lezioni relative

PARASHA TETZAVVE

Chitat con Sara Hadad – 26 febbraio 2021

Retroscena della Meghillàh e Tetzavèh

Chitat con Sara Hadad – 25 febbraio 2021

La donna non esiste?

Chitat con Sara Hadad – 5 marzo 2021

Non sono solo storie Ki Tissà

Mistica nella Parashà – Ki Tissà